LIVEGOOD hoạt động như thế nào? VIỆT NAM

how it works livegood network register

Xem bên dưới bản PDF chính thức

Nếu bạn muốn dịch sang ngôn ngữ của mình, vui lòng chọn từ danh sách bên dưới.

products livegood background

Kế hoạch bồi thường liên kết

Tại  Live G oo d, sức khỏe và thể chất của bạn sẽ luôn là trọng tâm số một của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi loại bỏ người trung gian, để cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất trên hành tinh cho khách hàng và thành viên của chúng tôi với giá chỉ bằng một phần nhỏ so với đối thủ cạnh tranh.

Ngoài khoản tiết kiệm khổng lồ mà bạn nhận được khi mua bất kỳ sản phẩm thay đổi cuộc sống nào của chúng tôi, chúng tôi còn mang đến cho bạn cơ hội kiếm thu nhập với kế hoạch trả thưởng thú vị nhất trong ngành!

Trên thực tế, bạn có thể kiếm tới  2.047,50 đô la  mỗi THÁNG mà không cần đăng ký một người nào!

Và nếu bạn quyết định chia sẻ các sản phẩm tuyệt vời và kế hoạch trả thưởng của chúng tôi với những người khác, bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa!


 

KIẾM THU NHẬP 6 CÁCH

HOA HỒNG BẮT ĐẦU NHANH HÀNG TUẦN 1

Đối với mỗi người mà bạn giới thiệu đến  Live G oo d trở thành thành viên và chi nhánh với giá 49,95 đô la, chúng tôi sẽ thưởng cho bạn khoản hoa hồng 25 đô la được thanh toán ngay trong tuần tới!

Ngoài ra, nếu bất kỳ người nào trong số những người bạn đăng ký chọn đăng ký những người khác, họ không chỉ được thưởng mà còn nhận được thêm tiền hoa hồng thưởng sâu tới 10 cấp độ.

Hoa hồng bắt đầu nhanh hàng tuần được thanh toán cho tư cách thành viên của tháng đầu tiên và trên phí đăng ký chi nhánh $40,00. Vì vậy, bạn sẽ nhận được 5 đô la cho bất kỳ thành viên mới nào mà bạn giới thiệu, cộng với 20 đô la cho bất kỳ chi nhánh mới nào mà bạn giới thiệu. Vì nhiều người tham gia với tư cách là thành viên VÀ chi nhánh, bạn sẽ nhận được CẢ HAI số tiền đó với tổng số tiền là 25 đô la được thanh toán ngay trong tuần tới!

HOA HỒNG MA TRẬN

Khi bạn khóa vị trí của mình trong  Live G oo d, bạn sẽ được cung cấp trung tâm kinh doanh của riêng mình trong Ma trận 2×15 được lấp đầy nhanh chóng của chúng tôi! Khi có nhiều người tham gia  Live G oo d hơn mỗi tuần, họ sẽ được xếp vào ma trận DƯỚI tất cả những người đã ở trong đó, theo dõi người đăng ký của họ. Vì vậy, bạn chốt vị trí của mình càng sớm thì vị trí của bạn trong ma trận càng cao.

Tất cả tỷ lệ phần trăm đều dựa trên phí thành viên 9,95 đô la hàng tháng. Hoa hồng cho các Thành viên tham gia theo tùy chọn hàng năm sẽ được thanh toán trong 12 tháng là 9,95 đô la mỗi tháng.

Hoa hồng ma trận và tiền thưởng phù hợp được thanh toán  hàng tháng vào tuần đầu tiên của mỗi tháng cho khối lượng ma trận của tháng trước. Hãy nhớ rằng Tư cách thành viên của tháng đầu tiên chỉ được thanh toán bằng Hoa hồng bắt đầu nhanh. Vì vậy, khối lượng Ma trận bắt đầu tích lũy vào Tư cách thành viên tháng thứ hai của Thành viên và hơn thế nữa.

Ví dụ:  Nếu bạn đã tham gia LiveGood vào tháng 1 và bạn có 50 Thành viên dưới quyền trong Ma trận vào tháng 1, thì bạn sẽ không kiếm được hoa hồng ma trận cho tháng 1 vì chỉ có Hoa hồng bắt đầu nhanh mới được trả cho Tư cách thành viên của tháng đầu tiên. Giả sử tất cả 50 Thành viên trong số đó vẫn hoạt động trong tháng Hai, thì bạn sẽ nhận được khoản hoa hồng Ma trận đầu tiên của mình vào tuần đầu tiên của tháng Ba cho 50 Thành viên trong Ma trận của bạn đã thanh toán Tư cách thành viên tháng thứ hai của họ vào tháng Hai.

Nếu 100 Thành viên khác được đưa vào Ma trận của bạn vào tháng 2, với tổng số 150 Thành viên đang hoạt động trong Ma trận của bạn, đối với các khoản hoa hồng của Ma trận vào tuần đầu tiên của tháng 3 cho khối lượng Ma trận tháng 2, bạn sẽ được trả cho 150 Thành viên trong Ma trận của mình ( 50 người đã thanh toán Tư cách thành viên tháng thứ 3 và 100 người đã thanh toán Tư cách thành viên tháng thứ hai).

Hãy ghi nhớ , trong ví dụ này, tất cả 150 Thành viên đều ở dưới quyền của bạn trong ma trận vào tháng Hai. Nhưng bạn chỉ được trả tiền cho 50 người trong số họ trong tháng đó, bởi vì 50 người đó đã thanh toán Tư cách thành viên tháng thứ hai, trong khi 100 người khác tham gia vào tháng Hai, Tư cách thành viên tháng đầu tiên của họ được thanh toán bằng Hoa hồng bắt đầu nhanh. Vì vậy, nếu bạn thấy những người dưới quyền của bạn trong Ma trận mà bạn không kiếm được hoa hồng Ma trận trong tháng này, điều đó có nghĩa là đó là tháng đầu tiên của họ và chỉ có Hoa hồng Bắt đầu Nhanh được trả cho Tư cách thành viên đầu tiên của họ. Bạn sẽ được trả hoa hồng Matrix cho họ vào tháng tới và hơn thế nữa.

TIỀN THƯỞNG TƯƠNG ĐƯƠNG

LỚN như Hoa hồng bắt đầu nhanh và Tiền thưởng ma trận, Tiền thưởng phù hợp của chúng tôi thậm chí còn LỚN HƠN!

Ngoài $2.047,50 hoặc tối đa 16.383,50 mà bạn có thể kiếm được trong ma trận cá nhân của mình, bạn cũng sẽ khớp 50% hoa hồng ma trận cho tất cả những người bạn đăng ký VÀ tỷ lệ phần trăm cho tất cả những người mà những người đó đăng ký SÂU NĂM THẾ HỆ ĐĂNG KÝ , bất kể họ rơi  vào đâu trong ma trận của bạn!

Ví dụ:  Nếu bạn có 10 người đăng ký cá nhân, mỗi người kiếm được 6.000 đô la mỗi tháng trong ma trận của họ, thì bạn sẽ khớp 50% số tiền họ kiếm được trong ma trận của họ. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ kiếm được 3.000 đô la tiền thưởng phù hợp cho mỗi người trong số họ mỗi tháng, với tổng số tiền hoa hồng là 30.000 đô la (10 người x 3.000 đô la mỗi người) chỉ dành cho riêng 10 người đó. Và điều đó không bao gồm những gì bạn sẽ kiếm được trong ma trận CỦA BẠN, CỘNG VỚI hàng trăm hoặc hàng nghìn người khác mà bạn có thể phù hợp trong các thế hệ khác của chúng tôi!

Ví dụ: nếu bạn là Bạch kim, bạn cũng sẽ nhận được các Trận đấu thế hệ Vàng và Bạc. Vì vậy, ai đó ở thế hệ Bạc thứ 2 của bạn, cũng có thể là Vàng thế hệ thứ nhất và Bạch kim thế hệ thứ nhất của bạn, vì vậy bạn sẽ nhận được 10% Trận đấu bạc thế hệ thứ 2, 5% Trận đấu vàng thế hệ thứ nhất VÀ 5% Trận đấu bạch kim thế hệ thứ nhất trên toàn bộ ma trận của người đó!

Không có giới hạn về số lượng người bạn có thể kết hợp, hoặc số tiền bạn có thể kiếm được trong tiền thưởng phù hợp!

Hoa hồng ma trận và Tiền thưởng phù hợp được thanh toán vào tuần đầu tiên của mỗi tháng cho khối lượng của tháng trước bắt đầu từ THÁNG THỨ HAI của bạn, vì tất cả các đơn đặt hàng ban đầu đều được thanh toán bằng Hoa hồng bắt đầu nhanh.

HOA HỒNG BÁN LẺ

Mỗi sản phẩm thay đổi cuộc sống của chúng tôi đều có giá Thành viên và giá Bán lẻ. Trong khi hầu hết mọi người chọn tận dụng tư cách thành viên tuyệt vời của chúng tôi chỉ với 9,95 đô la mỗi tháng để họ có thể tiết kiệm nhiều hơn với giá Thành viên, một số người có thể chỉ muốn mua hàng với giá Bán lẻ.

Với tư cách là chi nhánh của  Live G oo d, bất cứ khi nào một trong những người được giới thiệu của bạn mua hàng với tư cách là Khách hàng bán lẻ, bạn sẽ kiếm được 50% chênh lệch giữa giá Thành viên và giá Bán lẻ.

Hoa hồng bán lẻ được thanh toán theo cùng một cấu trúc thanh toán như Hoa hồng bắt đầu nhanh. Không giống như Hoa hồng bắt đầu nhanh chỉ được thanh toán một lần, Hoa hồng bán lẻ có thể kiếm được không giới hạn mỗi lần Khách hàng bán lẻ đặt hàng.

Ví dụ:  Nếu bạn giới thiệu một khách hàng mới chọn thanh toán Giá bán lẻ cho một sản phẩm là 24 đô la chẳng hạn và giá thành viên cho sản phẩm đó là 16 đô la, thì chênh lệch giữa giá Thành viên và giá Bán lẻ là 8 đô la. Vì vậy, ở mức 50%, bạn sẽ kiếm được khoản hoa hồng 4 đô la khi mua hàng của người đó.

TIỀN THƯỞNG CHO NGƯỜI CÓ ẢNH HƯỞNG

Đối với các Chi nhánh chọn tiếp thị sản phẩm cho Khách hàng bán lẻ ở quy mô lớn hơn, bạn sẽ kiếm được tiền thưởng bổ sung trên tất cả khối lượng đó. Trên thực tế, bạn sẽ kiếm được tới 100% chênh lệch giữa giá Thành viên và giá Bán lẻ trên tất cả các đơn đặt hàng của Khách hàng Bán lẻ do bạn giới thiệu.

Tiền thưởng dành cho Người ảnh hưởng được thanh toán độc quyền dựa trên Doanh số bán lẻ được đăng ký cá nhân mỗi tháng, bất kể thứ hạng.

Ví dụ:  Nếu bạn có hơn 25.000 USD trong Khối lượng khách hàng bán lẻ trong một tháng nhất định và Giá thành viên cho tổng số lượng đó là 17.000 USD, chẳng hạn, chênh lệch giữa Giá thành viên và Giá bán lẻ là 8.000 USD. Bạn sẽ kiếm được 50% (4.000 đô la) tiền hoa hồng bán lẻ, cộng thêm 40% (3.200 đô la) tiền thưởng cho người ảnh hưởng với tổng số tiền hoa hồng là 7.200 đô la cho khối lượng đó!

TIỀN THƯỞNG 6 KIM CƯƠNG

Các chi nhánh của chúng tôi là một phần rất lớn trong sự thành công của công ty chúng tôi. Chúng tôi nhận ra điều đó và muốn thưởng cho bạn nhiều hơn nữa bằng cách cho phép bạn chia sẻ trong tổng doanh số bán hàng của toàn công ty. Khi bạn đạt được thứ hạng Kim cương, bạn sẽ được chia 2% tổng doanh số của công ty mỗi tháng!

HỒ BƠI KIM CƯƠNG

Chia sẻ 2% giữa tất cả các thành viên đủ điều kiện được xếp hạng Kim cương

2% tổng doanh thu của tất cả các thành viên và doanh số bán sản phẩm được chia đều cho tất cả các chi nhánh được xếp hạng Kim cương đủ điều kiện và được thanh toán bằng tiền hoa hồng hàng tháng.

Đăng nhập!

Nhận tin tức của chúng tôi
của đội tuyển Việt nam