Tôi là một nhà lãnh đạo! VIỆT NAM

Tôi đã có người
để mời trở
thành khách hàng của LIVEGOOD!

i'm leader register livegood network register

  Lưu ý:


  Kênh này dành cho những người đã quyết tâm làm nên lịch sử trong dự án LIVEGOOD và những người đã có ít nhất 5 người bạn mời tham gia vào nhóm của họ!
  Nếu bạn có hồ sơ này, đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi thông điệp thể hiện sự quan tâm của bạn với nhóm của chúng tôi!
  Một cái ôm thật chặt,
  Nhóm LIVEGOOD | Đăng ký | VIỆT NAM

  Tên: (bắt buộc)
  Bạn có thể thuê bao nhiêu người cho dự án? (bắt buộc)
  Những công ty/dự án nào bạn đã tham gia?  (bắt buộc)
  Điện thoại di động:
  NHẬP QUỐC GIA CỦA BẠN bạn sống ở đâu
  Tiểu bang của bạn:
  Thành phố của Ban:
  Email của bạn: (bắt buộc)
  Chủ thể:
  Bạn đã là khách hàng của LIVEGOOD chưa? ID LIVEGOOD của bạn là gì?
  ID của người đã mời bạn tham gia LIVEGOOD là gì? 
  Nếu bạn muốn, hãy gửi cho chúng tôi một bức ảnh để đưa vào hồ sơ của bạn tại đây trên trang web!
  Định dạng được phép: JPG, JPEG and PNG
  Sao chép và dán liên kết hồ sơ Facebook hoặc Instagram của bạn vào đây nếu có:
  Tin nhắn của bạn:
  Thời gian tốt nhất để chúng tôi liên hệ với bạn là gì?


   


  Điều khoản

  Bạn có câu hỏi?

  Nếu bạn muốn tham gia với một nhà lãnh đạo
  đã đăng ký tại đây trên trang web này,
  hãy nhấp vào nút bên dưới:

  Đăng nhập!

  Nhận tin tức của chúng tôi
  của đội tuyển Việt nam